ANA SAYFA

PROJE

Proje 1 Ağustos 2013 tarihinde başlamış ve 31 Temmuz 2015 tarihinde sona ermiştir. Proje iki yıl devam etmiştir.

Dezavantajlı gençler için temel mesleki eğitime devam etme Avrupa ülkelerinin mesleki eğitim sistemlerinin en  önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır . Ülkemizde ve ortak ülkelerde okul terk oranları sosyo – ekonomik dezavantajlı gençler için Avrupa kriterlerinin ve ortalamanın üzerinde olması nedeniyle  endişe verici durumdadır  ve sorunu çözmek için yenilikçi araçlara gereksinim duyulmaktadır.

Avrupalı ​​üyesi devletler temel mesleki eğitim sistemlerinin geçmişleri ve yapılarına bağlı olarak  bir dizi farklı yaklaşımlar benimsemektedirler. Bu modellerin ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı iyi uygulamaların ve örneklerin transferi için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

YOUVET proje ortaklığı deneyimli mesleki eğitim sağlayıcıları ve mesleki eğitimde tecrübeli işletmeleri bir araya getirerek dezavantajlı genç bireylerin temel mesleki eğitime daha iyi dahil olmaları için farklı yaklaşım, model ve tecrübelerin paylaşılacağı bir platform ortaya koymaktadır.

Yaklaşımların  ve bunların değerlendirilmesi sistematik bir analiz temelinde gerçekleştirilerek iyi uygulamaların bir araya getirildiği bir rehber oluşturulmuş, bu rehberin proje hedef kitlesi olan mesleki eğitim veren kurumlar ve paydaşlar  arasında karşılıklı paylaşım ve tecrübe aktarımına olanak sağlayacaktır. Ayrıca proje ortaklığı proje katılımcısı öğretmenlerin ve eğitmenlerin yetkinlikleri geliştirmelerine ve özellikle dezavantajlı gençlerin ilk mesleki eğitim için gerekli olan şirketlerin yeterlilikleri düzeylerini artırmalarını desteklemiş ve ortaya çıkarılan ürünlerin herkesin kullanımına açık olması nedeni ile desteklemeye de devam edecektir.

 

 

  • Facebook